sunnuntai 12. elokuuta 2012

Positiivinen koirankoulutus

Koiria on koulutettu monin eri menetelmin ja niistä varmaankin aiemmin eniten vallalla ollut koulutusmenetelmä perustuu sekä rangaistusten että palkkioiden käyttöön ja ihmisen johtajana oloon. Koulutustapa josta puhun on niin sanottu perinteinen koulutustapa ja se on ollut käytössä vuosikymmeniä. Tässä koulutustavassa korostetaan koiran velvollisuutta totella omistajan käskyjä ehdotta. Perinteisessä koulutuksessa esimerkiksi istuminen ja maahanmeno opetetaan laittamalla koira istumaan kädellä avustamalla, menetelmistä riippuen saatetaan myös satuttaa koiraa esimerkiksi nykäisemällä hihnasta. Tässä koira ei opi kannustavassa hengessä ja itse yrittämällä ja kokeilemalla niinkään, vaan esimerkiksi pakottamalla.  Tässä menetelmässä koira ei välttämättä ole oppinut asiaa, mutta sitä pidetään tottelemattomana tai dominoivana ja sitä rangaistaan. Esimerkiksi hihnassavetämisongelmaa pyritään hoitamaan nykimällä koiraa hihnasta sen sijaan että opetettaisiin millaista käytöstä haluamme koiralta ja palkitsisimme siitä. Menetelmässä kiellot korostuvat ja ne mitä koira tekee oikein jätetään useimmiten huomiotta(esimerkiksi sisäsiisteyskasvatus).
Tämä perinteinen koirankoulutusmenetelmä perustuu suurilta osin siihen ajatukseen, että koira polveutuu suoraan sudesta (Canis lupus) ja että koiran käyttäytyminen voidaan huomattavilta osin rinnastaa suden käyttäytymiseen. Näin edelleen ajateltiin, että koirille olisi luonnollista olla laumanjäsen ja kunnioittaa ja totella arvostettua lauman johtajaa, joka tässä tapauksessa olisi sen ihmisomistaja.
Nykyisten tietojen mukaan susien käyttäytyminen ei ole niin suoraviivaista. Laumaa ei johda susipari, joka olisi "taistellut" tiensä huipulle. Lauma on pikemminkin susiperhe. Lauma koostuu yleensä vanhemmista ja näiden jälkeläisistä ja lisäksi laumassa voi olla vaihtelevan ajan muitakin jäseniä, kuten vanhempien sukulaisia. On luonnollista, että vanhemmat ovat pentujen johtajia ja että vanhemmat sisarukset ovat nuorempien johtajia, tähän ei tarvita väkivaltaista välien selvittelyä tai voimanosoitusta. Käsitys susien alfaparista on siis vanhentunut.
 
Upeita, erittäin älykkäitä susia pidetään ympäri maailman vangittuina ihmisten takia. Sudet ovat hyvin menestynyt laji ja ainoa este niille ovat ihmiset, jotka tappavat niitä,  vahingoittavat ja rajoittavat niiden elinypäristöjä. Suomessa susi on erittäin uhanalainen, susia on maassamme arviolta 150-160 yksilöä. Susien salametsästys on halveksuttavaa.


Se, ovatko koirat polveutuneet susista on myös nykyaikana kiistelty näkemys. Joka tapauksessa koiralaji on yksi monista koiraeläinlajeista. Koira on voinut syntyä esimerkiksi useista koiraeläinlajeista.
Ajattelipa koiransa omistaja olevansa koiralleen vahva johtaja susien tapaan tai koiran ystävä, sillä ei ole niin merkitystä, vaan näillä seikoilla: ihmisen tulee kouluttaa positiivisesti, ihmisen ja koiran välisen suhteen tulee olla hyvä, ihmisen tulee olla johdonmukainen ja reilu ja koiran tulee tietää, että sen omistaja huolehtii siitä ja että koira voi aina luottaa omistajaansa. Sellainen koulutus ja koirankohtelu, joka luo positiivisia siteitä sinun ja koiran välille syventää suhdettanne. Koira tekee pyyntöjen mukaan ja on onnellisempi koira, kun sillä on luotettava ystävä omistajanaan. Lisäksi koira ei ansaitse huonoa kohtelua ja tietenkin kun voit tehdä jonkun asian ystävällisemmin koiraa kohtaan, se on paras tapa toimia. Jos jokin koulutustapa tuntuu sinusta julmalta tai huonolta, niin sitä ei kannata toteuttaa. On myös tarkkailtava koirasi olemusta, onko se jännittynyt, peloissaan ja muita merkkejä.
Positiivisessa koulutuksessa keskitytään palkitsemiseen rankaisun sijaan. Rankaisua käytetään vähän tai ei ollenkaan ja se asia riippuu myös siitä, kuinka rankaisu ymmärretään. Naksutin on paras koulutusväline. Naksutinkoulutuksessa koira yhdistää naksuttimen äänen ruokapalkkioon. Naksuttimesta tulee koiralle voimakas palkkio, se on voimakkaampi kuin pelkkä makupala tai jokin muu palkkio.  Naksutinkoulutuksessa se hetki jona koira tekee halutun toiminnon merkitään kuin valokuvaamalla naksautuksella. Koira yhdistää oikeat asiat toisiiinsa.  Naksutin ikäänkuin luo yhteisen kielen kouluttajan ja eläimen välille. Naksuttimen avulla voidaan erittäin monia hyvin erilaisia eläimiä. Vääriä toimintoja ei huomioida. Naksutinkoulutuksen perusteet ovat yksinkertaiset, mutta tärkeät hallita oikein, jotta ei pilaa koulutusta. Vaarana on esimerkiksi, että naksautus yhdistyisi väärään asiaan tai että naksautusta käytetään esimerkiksi luoksekutsuna.
Positiivisesti koulutettu koira on itsevarma ja iloinen oppija, joka mielellään toteuttaa pyyntöjäsi ja jota on hyvä kouluttaa. Naksuttimella koulutettu koira tarjoaa kouluttajalle erilaisia temppuja saadakseen omistajan naksauttamaan, tämä on hyvin erilainen tilanne perinteisin koulutusmenetelmin koulutetusta koirasta. Koiran tarjoamaa toimintoa voidaan muokata ja kehittää haluttuun suuntaan. Koko koulutus on aivan erilaista kuin perinteisessä tavassa. Koira myös voi paremmin ja teidän välinen suhteenne on parempi.
Hyviä linkkejä positiiviseen koirankoulutukseen tutustumiseen ja avuksi koulutuksessa:
http://www.canis.fi/artikkeleita/Positiiviseen koirankoulutukseen keskittynyt Canis, jolla on omia kouluttajia, lehti ynnä muuta. Tässä sivulla on Caniksen hyviä artikkeleita koirista ja koirankoulutuksesta.
http://www.koiratarhat.com/29 Koiran koulutus:rankaisuja vai palkkioita? (perehdytään siihen, miksi on parempi käyttää positiivista vahvistamista koulutuksessa, mitä haittaa rankaisuista on ja mitä haittaa ja vaaroja  on eräistä huonoista välineistä koirankoulutuksessa)
http://www.freewebs.com/klikki/ Naksutinkoulutuksen perusteita ja käytännön opastusta alkuun
http://www.silvia.trkman.net/Naksutinkoulutusta toteuttavan agilityssa hienosti menestyneen  Silvia Trkmanin (12-time World Team Member, 10-time National Champion, 2-time World Champion) sivut. Our training kohdassa on tarkemmin hänen koulutusmetodeistaan. Sivuilla on myös videoita tempuista ja muusta mitä hänen koiransa osaavat. Koirat osaavat hienoja temppuja todella paljon. (englanniksi)
Alla brittiläisen koirankouluttaja Victoria Stilwellin artikkeleita ja tietoa positiivisesta koulutuksesta hänen sivuiltaan. Victoria Stilwell kouluttaa positiivisesti, eikä usko johtajuusteoriaan.(englanniksi)
Taatusti hyviä kirjoja positiivisesta koulutuksesta:
  • Naksutinkoulutusta koirille / Karen Pryor
  • Koira ja delfiini : johdatus naksutinkoulutukseen / Karen Pryor
  • Kaimio, Tuire 2007: Koirien käyttäytyminen. WSOY Helsinki.
  • Klikkerikirja/Esa K. Viitala
  • Etsintäkoira / Esa K. Viitala
Ennenkuin naksutinkoulutusta sovellettiin koiriin, sillä koulutettiin delfiinejä. Altaassa eläviä delfiinejä ei ollut helppo rangaista, eikä rankaisu tuottanut tulosta.  On väärin pitää delfiinejä altaassa vankina. Delfiinit ovat erittäin älykkäitä nisäkkäitä, eivätkä ne voi hyvin vangittuina.  Suomessa delfiinejä on valitettavasti Särkänniemessä. Delfiini on yksi maapallon älykkäimpiä eläimiä ja niillä on ilmeisesti oma äänellinen kielikin, josta emme ole vielä perillä.
 
Lähteet:
kappale 1)
kennelliiton vihko
Viitala K., Esa 2003: Klikkerikirja. Doggy Style kustannus.
kappale 2)
artikkeli Whatever Happened to a Term Alpha Wolf, kirjoittanut  L. David Mech. International Wolf Magazine (winter 2008) (International Wolf Centerin lehti) http://www.wolf.org/wolves/news/iwmag/2008/winter/alphawolf.pdf
Sekä kirjaan Boitani, Luigi & L. Mech, David (toim.) 2003: Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation. Kustantaja, julkaisupaikka.
kappale 3) Tietoa koirien alkuperästä lisää mm. näistä lähteistä:
Kaimio, Tuire 2007: Koirien käyttäytyminen. WSOY Helsinki.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti