sunnuntai 12. elokuuta 2012

Koira tarvitsee vapaana juoksemista

Koirat, jotka ovat oppineet vetämään hihnassa saattavat vetää vaikka niiden henki rahisisi ja kaula olisi puristuksissa. Niihin sattuu. Kun koira vetää, se tottuu sietämään yhä suurempaa puristusta ja kipua kaulassaan. Jos ihminen kiskaisee koiraansa hihnasta kun koira on pannalla kiinni, koiraan sattuu. Älä tee niin koirallesi. Tietenkin koiraan sattuu, voit ajatella miltä sinusta tuntuisi vastaava nykäisy jos olisit kiinni pannassa vastaavalla tavalla. Pannan kipua aiheuttamaton käyttö on vaikeaa etenkin koska emme voi ennakoida kaikkia tilanteita, joissa aiheutuu äkkinäinen nykäisy koiralle kaulaan.
Jotkut ihmiset käyttävät juuri nimenomaan kuristuspantaa koiralla, koska heistä sillä tavalla koiraa on helpompi hallita. Tämä siksi, että tällä tavalla pidetään koira kiinni herkästä alueesta - koira on haavoittuvaisempi. He käyttävät näin koiran kehon herkkää aluetta hyväkseen. Jotkut voivat myös pitää kuristuspantaa tietoisena siitä, että he näin helpommin voivat satuttaa koiraa ja näin laittaa koiraa “ojennukseen”.  Hyvä kouluttaja ja koiranystävä ei tee noin koirallensa.
Valjaat, jotka ovat tarpeeksi leveät ja täysin hyvin istuvat, mielellään pehmustetut, ovat hyvä väline koiralle. Niissä koiraan ei satu niin helposti ja koiran voi opettaa käyttämään niitä kauniisti kävelemiseen yhtä lailla kuin pantaa.Valjaissa ja pannoissa on suuri ero. Suosittelen valjaita!

Jokainen koira ansaitsee juosta vapaana usein. Mielestäni koiran pitäisi päästä juoksemaan vapaana ainakin kerran viikossa, paras olisi tietenkin joka päivä. Vastuullisen koiraomistajan tulee huolehtia että vapaanaolo tapahtuu turvallisessa ympäristössä ja koiran tai koirarodun erityispiirteet ja taipumukset tulee ottaa huomioon. Jo ennen koira hankkimista on tarpeen harkita, voiko koiralle tarjota tarpeeksi sen hyvinvoinnille tärkeää vapaana oloa.

Turvalliseen vapaanaoloon kuuluu myös se, että koira tulee luokse kutsuttaessa. Koiranomistajan täytyy siis olla sitoutunut koirankouluttamiseen niin, että esimerkiksi luoksetulo sujuu, koska se on hyvin tärkeää koiran hyvinvoinnin kannalta. (Luoksetulosta lisää täällä)
Koirapuistossa irti juokseminen ei ole sama asia kuin vapaanaoleminen.

Vapaana ollessaan koira voi hyvin toteuttaa luonnollista käyttäytymistään. Se voi juosta tavalla jota mikään hihna ei salli ja tutkia eri aisteilla ympäristöään tavalla, joka on mahdollista vain vapaana ollessa. Omistaja ei esimerkiksi vie sitä pois mielenkiintoiselta hajunlähteeltä, vaan koira voi rauhassa tutkia sitä. Vapaana ollessaan koira voi harjoittaa monipuolisemmin lihaksiaan ja aistejaan - vapaana olo on myös mielenvirkistystä.
Vapaana koira voi myös parhaiten viestiä toisten koirien kanssa, kun hihna ei rajoita sitä. Usein koiranomistajat pitävät koiraansa tavallista lyhyemmässä tai kireämmässä hihnassa kun oma koira tapaa toisia koiria tai kun muita koiria on lähettyvillä. Hihnan kiristäminen viestii koiralle, että jotakin erityistä tapahtuu: koira voi kokea vieraan koiran jonakin jota vastaan täytyy puolustautua tai jota tulee pelätä yms. Ihminen viestii koiralle, että tässä tilanteessa ei ole syytä ottaa rennosti. Hihan kiristymisestä silloin kun muita koiria on lähellä voi koiralle kehittyä ongelmia tai olla vaikutuksia muiden koirien kohtaamisessa ja koirien välisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä.
Mikäli koiralle on jo aiemmin syntynyt jonkinlainen ongelma muiden koirien kohtaamisessa ja omistaja juuri siksi kiristää hihnaa, tämä käytös voimistaa ongelmaa.
Itseasiassa juuri hihnan löysyys tai pitkä hihnan vara antaa koirille mahdollisuuden viestiä paremmin kun ne ovat kiinni. Kiristetty hihna, jopa koiran kiskominen, voi vääristää koiran asentoa, niin että koira vaikuttaa epäilyttävältä tai uhkaavalta toiselle koiralle. Kiristetty hihna voi myös vaikeuttaa koiran viestimiseleitä. Lyhyessä hihnassa koiran väistö tai pakenemismahdollisuudet ovat heikommat kuin pitkässä hihnassa tai vapaana, ja jos muuta vaihtoehtoa ei koiran mielestä ole, se voi joutua puolustautumaan väkivalloin kun pakomahdollisuutta ei ole tai kun se on huono. Koiran elekielen viestintä on hienovaraista - sen avulla koirat viestivät paljon toisilleen ja koittavat toimia niin, että väkivallalta vältyttäisiin. Koirille tulee antaa mahdollisuus viestiä.
On tietenkin koiria, jotka eivät ole saaneet tarpeeksi mahdollisuuksia oppia oman lajinsa viestintää, tai joilla on jokin suuresti vaikuttava ongelma, esim. voimakas pelko. Tällöin tulee arvioida onko hyväksi koirille tai vaarallista päästää koiria vapaasti kohtaamaan toisiansa. Riskejä ei tule ottaa. Koiran ongelma tulee hoitaa asianmukaisesti. Ongelman ratkaisussa on tärkeintä löytää ensin sen syntymisen syy. Esimerkiksi jos koira pelkää tietynlaisia toisia koiria, niihin siedättäminen palkkion avulla. Minkäänlainen koiran väkivaltainen kohtelu ei edistä ongelman selvittämistä.
Alun perin on parasta, että koira saa paljon kokemuksia ystävällisistä koirista ja saa olla toisten koirien kanssa vapaana, jotta koirat voivat oppia viestimään ja toimimaan toisten koirien kanssa. Koiran pitää myös saada harjoitusta ja kokemusta muiden koirien kohtaamisesta hihnassa, jotta se sujuu hyvin. Koulutuksen tulee olla positiivista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti